Πώς να διακρίνετε εάν το πλαίσιο βιομηχανικού ελέγχου είναι ελαττωματικό

2021/01/18

Είτε πρόκειται για συνηθισμένο πλαίσιο είτε για βιομηχανικό πλαίσιο ελέγχου, θα υπάρξουν ορισμένες αστοχίες αφού το χρησιμοποιήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να διακρίνουν αυτές τις αποτυχίες, οπότε δεν γνωρίζουν ότι το πλαίσιο έχει αποτύχει και δεν μπορεί να είναι διατηρείται στο χρόνο. Ως αποτέλεσμα, η διάρκεια ζωής του πλαισίου συντομεύεται και το πλαίσιο του βιομηχανικού υπολογιστή είναι η γραμμή ζωής του βιομηχανικού υπολογιστή και είναι απαραίτητο, οπότε πώς πρέπει να διακρίνουμε εάν το πλαίσιο είναι ελαττωματικό.

Κατ 'αρχάς, ακούστε εάν ο πίνακας βιομηχανικού ελέγχου προκαλεί αφύσικο θόρυβο. Λόγω των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στο οποίο τοποθετείται το πλαίσιο του βιομηχανικού υπολογιστή, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να ακούσουν εάν υπάρχει ασυνήθιστος θόρυβος. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να το ακούσετε σε κοντινή απόσταση. Εάν υπάρχει αφύσικος θόρυβος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ανεμιστήρα πλαισίου και ο ανεμιστήρας του πλαισίου πρέπει να επισκευαστεί.

Δεύτερον, ελέγξτε εάν η θερμοκρασία του βιομηχανικού πίνακα ελέγχου είναι φυσιολογική. Το πλαίσιο ενός βιομηχανικού υπολογιστή έχει γενικά μια λειτουργία απαγωγής θερμότητας. Εάν η θερμοκρασία του πλαισίου είναι πολύ υψηλή, υποδεικνύει επίσης ότι το πλαίσιο δεν λειτουργεί. Προς το παρόν, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία για να επισκευάσετε το πλαίσιο.