Συντηρείτε τακτικά τη θήκη του διακομιστή για να διασφαλίσετε τη ζωή του κεντρικού υπολογιστή σας

2021/01/18

Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός υπολογιστής του υπολογιστή σας έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, τότε πρέπει να κάνετε κάποια συντήρηση στη θήκη του διακομιστή σας. Αν και η κύρια λειτουργία της υπόθεσης είναι η προστασία του κεντρικού υπολογιστή, η θήκη του διακομιστή χρειάζεται επίσης τη φροντίδα μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η ζωή του πλαισίου. Λοιπόν, πώς πρέπει να διατηρήσουμε το πλαίσιο του διακομιστή.

Κατ 'αρχάς, καθαρίζετε τακτικά το πλαίσιο του διακομιστή. Αν και το πλαίσιο έχει λειτουργία προστασίας από τη σκόνη, εάν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν το καθαρίζουμε τακτικά, η λειτουργία προστασίας από τη σκόνη θα εξασθενεί σταδιακά. Δεν μπορώ να προστατέψω από τη σκόνη. Επομένως, πρέπει να καθαρίζουμε την θήκη τακτικά.

Δεύτερον, αντικαταστήστε τακτικά τα εσωτερικά αξεσουάρ του πλαισίου διακομιστή. Ανεξάρτητα από τον τύπο εξοπλισμού, τα αξεσουάρ θα γερνούν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσης. Εάν το αντικαταστήσουμε ακανόνιστα, ολόκληρο το πλαίσιο θα παραλυθεί με την πάροδο του χρόνου. Εκείνη τη στιγμή, δεν θα είναι τόσο απλό όσο η αλλαγή του πλαισίου, αλλά ολόκληρο το πλαίσιο πρέπει να αντικατασταθεί.